dot.gif

Dating in Nizhny novgorod

đang tìm kiếm một Phụ nữ Dài hạn hay hôn nhân Russia Kolosvetovoleg

Tôi là một man, 56 , đang tìm kiếm một woman từ 50 cho đến khi 55


Kolosvetovoleg, 56 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Độc thân

Nghề nghiệp của bạn: Khác

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Kiểu quan hệ: Bất kì  Russia Tatiana1981

Tôi là một woman, 34 , đang tìm kiếm một man từ 28 cho đến khi 38


Tatiana1981, 34 , Russia

Kiểu quan hệ: Bất kì

Độc thân

Nghề nghiệp của bạn: Khác

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia Vilka2002

во мне всего понемножку,но основная часть это хорошее


Vilka2002, 50 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Ly dị

Nhà sinh thái học

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Kiểu quan hệ: Bất kì  Russia Nattaliya

I am the wind of changes, changes in your life, if you was to introduced me … Sport goes with me hand by hand during entire life, my motto “if you are girl - appear worthily…” and I do not present my life without extrim …


Nattaliya, 32 , Russia

Kiểu quan hệ: Bất kì

Ly dị

Nhà thiết kế

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia Vol

блондинка


Vol, 45 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Ly dị

Kỹ sư

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia евгения

общительная красивая доброжелательная


евгения, 48 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Độc thân

Nhà thiết kế

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Kiểu quan hệ: Bất kì  Russia ElenaR

I search for you


ElenaR, 49 , Russia

Kiểu quan hệ: Bất kì

Ly dị

Nhà tâm lý học

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia VBuri

I am y blond. I am pretty woman


VBuri, 47 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Góa

Nhà kinh tế học

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia LadyNastya

Seaching for my second half!


LadyNastya, 37 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Độc thân

Nghề nghiệp của bạn: Khác

Người da trắng

đang tìm kiếm một Đàn ông Dài hạn hay hôn nhân Russia Anycher

Was born in Murmansk . Then move to continuer education to the Central of Russia . Devorced ,have a nice daughter (7). Whant to create a new family . Thank you :)


Anycher, 42 , Russia

Dài hạn hay hôn nhân

Ly dị

Người quản lý

Người da trắng

Dating Affiliates